Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000381 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504421900 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 116,48 € 31.07.2019 02.08.2019 01.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001352 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č. 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad jadrového dozoru SR 30844185 Iné 105 801,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001354 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Iné 131 079,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001355 Dohoda o refundácii výdavkovč. 5/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 00397865 Iné 0,00 € 25.07.2019 30.07.2019 29.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1110000379 Dohoda o vzájomnej spolupráci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štátny pedagogický ústav 30807506 Iné 1 000,00 € 22.07.2019 25.07.2019 24.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1110000380 Zmluva o dielo č. 046954/2019-EPIT-067530 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Arthur D. Little s.r.o. Iné 44 900,00 € 19.07.2019 26.07.2019 25.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001350 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 22/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marianna Kováčová Iné 0,00 € 18.07.2019 24.07.2019 23.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001351 Darovacia zmluva č. 033470/2019-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava-Dúbravka 00603406 Iné 0,00 € 17.07.2019 25.07.2019 24.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
1130001353 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T865 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 50349287 Iné 999 834,00 € 17.07.2019 26.07.2019 25.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000378 Zmluva o dielo č. 060831/2019-OIKT-0095491 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 Iné 26 400,00 € 16.07.2019 19.07.2019 01.09.2019 18.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001356 Zmluva č. MVZP/2019/59 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Združenie FEMAN 31961681 Iné 2 000,00 € 15.07.2019 02.08.2019 01.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1210000107 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 Iné 43 132,32 € 12.07.2019 16.07.2019 11.07.2021 15.07.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001347 Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 227 563,00 € 09.07.2019 10.07.2019 31.12.2019 09.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000377 Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 Iné 244 080,00 € 09.07.2019 11.07.2019 10.07.2020 10.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálni riaditelia sekcií Zmluva
1130001348 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č. 06/2019-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spojená škola 37956108 Iné 0,00 € 09.07.2019 12.07.2019 31.10.2019 11.07.2019 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000099/000001 Dodatok č. 1 k RD o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 0,00 € 08.07.2019 09.07.2019 31.05.2021 08.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
1110000376 Zmluva o dielo č. 060173/2019-ODME-0092796 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 Iné 1 620,00 € 04.07.2019 05.07.2019 31.12.2019 04.07.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000375 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na šírenie diela č.08/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 Iné 3 735,00 € 03.07.2019 04.07.2019 17.08.2019 03.07.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001346 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad pre verejné obstarávanie 31797903 Iné 134 500,00 € 01.07.2019 03.07.2019 31.12.2019 02.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001344 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 24/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marianna Kováčová Iné 0,00 € 28.06.2019 02.07.2019 01.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001345 Dohoda o refundácii výdavkov 4/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 00397865 Iné 0,00 € 28.06.2019 02.07.2019 01.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001334 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.23/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Tuhárska Iné 0,00 € 25.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001335 Licenčná zmluva č.04/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEANTECH SLOVAKIA, o.z. 51910365 Iné 0,00 € 25.06.2019 27.06.2019 31.12.2024 26.06.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1210000106 Rámcová dohoda č. Z201919373_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 10 098,98 € 24.06.2019 25.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
1130001336 Zmluva č. MVZP/2019/49 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC 31780920 Iné 4 000,00 € 24.06.2019 28.06.2019 08.12.2019 27.06.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1110000374 Kúpna zmluva a licenčná zmluva č. 058544/2019-ODME-0085970 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 Iné 5 900,00 € 17.06.2019 18.06.2019 31.12.2019 17.06.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka, riaditeľka odboru Zmluva
1130001326 Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 Iné 105 054,00 € 17.06.2019 19.06.2019 31.12.2019 18.06.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001327 Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 Iné 229 500,00 € 17.06.2019 19.06.2019 31.12.2019 18.06.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001328 Licenčná zmluva č.05/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CompanyService, s.r.o. 35874872 Iné 0,00 € 17.06.2019 19.06.2019 31.12.2023 18.06.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001329 Licenčná zmluva č.06/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Royal Valley Golf Club, o.z. 42415837 Iné 0,00 € 17.06.2019 19.06.2019 31.12.2023 18.06.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »