Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000108 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 58 763,45 € 12.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000384 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.09/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 Iné 2 130,00 € 12.08.2019 14.08.2019 20.08.2019 13.08.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001360 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 25/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marta Kollárová Iné 0,00 € 08.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001361 Dohoda o refundácii výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 Iné 0,00 € 08.08.2019 10.08.2019 09.08.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1210000109 Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 Iné 103 200,00 € 08.08.2019 01.09.2019 31.08.2021 13.08.2019 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Tibor Králik riaditeľ odboru, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001358 Licenčná zmluva č.08/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HDC Slovakia, s.r.o. 47420791 Iné 0,00 € 05.08.2019 07.08.2019 31.12.2025 06.08.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001357 Licenčná zmluva č.07/2019-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HDTS, a.s. 45522219 Iné 0,00 € 05.08.2019 07.08.2019 31.12.2025 06.08.2019 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001359 Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 00397865 Iné 0,00 € 05.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 Mgr. Imrich BABIC vedúci oddelenia Zmluva
1110000382 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 032267/2019-EPIT-0027734 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 Iné 1 432,80 € 02.08.2019 03.08.2019 31.01.2020 02.08.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000383 Zmluva o dielo Modernizácia telefónnej ústredne na MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 81 626,68 € 02.08.2019 07.08.2019 13.09.2019 06.08.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000381 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504421900 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 116,48 € 31.07.2019 02.08.2019 01.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001352 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č. 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad jadrového dozoru SR 30844185 Iné 105 801,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001354 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Iné 131 079,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001355 Dohoda o refundácii výdavkovč. 5/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 00397865 Iné 0,00 € 25.07.2019 30.07.2019 29.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1110000379 Dohoda o vzájomnej spolupráci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štátny pedagogický ústav 30807506 Iné 1 000,00 € 22.07.2019 25.07.2019 24.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1110000380 Zmluva o dielo č. 046954/2019-EPIT-067530 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Arthur D. Little s.r.o. Iné 44 900,00 € 19.07.2019 26.07.2019 25.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001350 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 22/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marianna Kováčová Iné 0,00 € 18.07.2019 24.07.2019 23.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001351 Darovacia zmluva č. 033470/2019-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava-Dúbravka 00603406 Iné 0,00 € 17.07.2019 25.07.2019 24.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
1130001353 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T865 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 50349287 Iné 999 834,00 € 17.07.2019 26.07.2019 25.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000378 Zmluva o dielo č. 060831/2019-OIKT-0095491 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 Iné 26 400,00 € 16.07.2019 19.07.2019 01.09.2019 18.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001356 Zmluva č. MVZP/2019/59 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Združenie FEMAN 31961681 Iné 2 000,00 € 15.07.2019 02.08.2019 01.08.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1210000107 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 Iné 43 132,32 € 12.07.2019 16.07.2019 11.07.2021 15.07.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001347 Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 227 563,00 € 09.07.2019 10.07.2019 31.12.2019 09.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000377 Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 Iné 244 080,00 € 09.07.2019 11.07.2019 10.07.2020 10.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálni riaditelia sekcií Zmluva
1130001348 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č. 06/2019-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Spojená škola 37956108 Iné 0,00 € 09.07.2019 12.07.2019 31.10.2019 11.07.2019 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000099/000001 Dodatok č. 1 k RD o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 0,00 € 08.07.2019 09.07.2019 31.05.2021 08.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
1110000376 Zmluva o dielo č. 060173/2019-ODME-0092796 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 Iné 1 620,00 € 04.07.2019 05.07.2019 31.12.2019 04.07.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000375 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na šírenie diela č.08/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 Iné 3 735,00 € 03.07.2019 04.07.2019 17.08.2019 03.07.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001346 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad pre verejné obstarávanie 31797903 Iné 134 500,00 € 01.07.2019 03.07.2019 31.12.2019 02.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001344 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 24/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marianna Kováčová Iné 0,00 € 28.06.2019 02.07.2019 01.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »