Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001487 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut Francais de Slovaquie 31783112 Iné 840,00 € 12.04.2021 14.04.2021 30.11.2021 13.04.2021 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000501 Zmluva o poskytnutí služby č. 037791/2021-IKBE-31 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Industrial cybersecurity s.r.o. 52951464 Iné 35 775,00 € 29.03.2021 31.03.2021 31.05.2023 30.03.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000500 Zmluva o poskytnutí systému "JOSEPHINE" a virtuálnej aukčnej siene "PROEBIZ TENDERBOX" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 Iné 5 844,00 € 25.03.2021 27.03.2021 08.04.2022 26.03.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
1130001468/000001 Dodatok č. 1 ku Zmluve č. MVZP/2020/17 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Komunikačná podpora podujatí realizovaných v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti EÚ" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EuroPolicy 42254841 Iné 0,00 € 24.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 29.03.2021 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1130001469/000002 Dodatok č. 2 z 24.3.2021 ku Zmluve č. MVZP/2020/41 z 22.12.2020 v znení Dodatku č. 1 z 22.12.2020 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 0,00 € 24.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 29.03.2021 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1130001486 Vykonávací protokol k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC 2021 Bratislava Forum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC 31780920 Iné 300 000,00 € 22.03.2021 25.03.2021 31.12.2021 24.03.2021 Ing. Ivan KORČOK minister MZVaEZ Zmluva
1130001485 Licenčná zmluva č. 05/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredné Slovensko - Oblastná organizácia cestovného ruchu 42299268 Iné 0,00 € 18.03.2021 20.03.2021 31.12.2026 19.03.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001484 Licenčná zmluva č. 07/201-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE 42199425 Iné 0,00 € 11.03.2021 18.03.2021 31.12.2026 17.03.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001483 Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva č. 03/2021-OSKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Bajaník Iné 320,00 € 09.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odoru Zmluva
1130001480 Licenčná zluva č. 03/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Región Vysoké Tatry 42234077 Iné 0,00 € 01.03.2021 06.03.2021 31.12.2026 05.03.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001482 Licenčná zmluva č. 6/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Žilinský turistický kraj Krajská organizácia cest.ruchu 42220238 Iné 0,00 € 01.03.2021 06.03.2021 31.12.2026 05.03.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001481 Licenčná zmluva č. 02/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Košice Región Turizmus n.o. 42319269 Iné 0,00 € 01.03.2021 06.03.2021 31.12.2026 05.03.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000499 Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 030380/2021-EPIT-26 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 Iné 74 280,00 € 25.02.2021 04.03.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001478 Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Radovan Geist 40411346 Iné 320,00 € 24.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001479 Zmluva o vyhotovení audiovizuálneho diela a súvisiacich službách Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 Iné 26 400,00 € 24.02.2021 31.12.2021 24.02.2021 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001458/000001 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. MVZP/2020/11 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Iné 0,00 € 18.02.2021 28.02.2021 22.02.2021 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1110000469/000001 Dodatok č. 1 ku ZoD "Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 0,00 € 16.02.2021 17.02.2021 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
1130001477 Zmluva o spolupráci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GRANDEN spol. s r.o. 35865628 Iné 0,00 € 15.02.2021 14.02.2025 19.02.2021 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
1130001476 Licenčná zmluva č. 01/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ProfiDENT spol. s.r.o. 17327733 Iné 0,00 € 11.02.2021 31.12.2025 15.02.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000498 Zmluva o zabezpečení podpory a licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 157 069,50 € 02.02.2021 03.02.2021 19.03.2024 02.02.2021 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000497 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 2 664,00 € 28.01.2021 31.01.2022 29.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001475 Zmluva o dielo č. 01/2021-OKVD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 Iné 12 840,00 € 28.01.2021 31.03.2021 28.01.2021 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000495 Dodanie a podpora systému na správu a vzdialený prístup mobilných zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 302 694,00 € 21.01.2021 14.04.2023 25.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000496 Zmluva o pripojení ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 21.01.2021 31.01.2022 28.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1140000004 Zmluva o poskytnutí NFP č. 2/2021 k projektu č. 301011AVC3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287 Iné 470 005,00 € 21.01.2021 03.02.2021 Ing. Ivan KORČOK, Ing. Jaroslav AUXT minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1110000494 Zmluva o zabezpečení podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 631,12 € 20.01.2021 22.01.2021 25.01.2024 21.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001474 Zmluva o zhotovení vízových nálepiek č. 058691/2020-VIZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hungarian Banknote Printing Shareholding Company 0110042247 Iné 37 200,00 € 20.01.2021 25.01.2021 Mgr. Martin BEZÁK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000123 Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 654 074,27 € 13.01.2021 15.01.2021 15.01.2022 14.01.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
1110000493 Zmluva o zabezpečení podpory a licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WDS Solutions s.r.o. 46450424 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 152 100,00 € 12.01.2021 13.01.2021 12.01.2024 14.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000492 Zmluva o zabezpečení podpory a licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o. 44962070 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 115 033,83 € 07.01.2021 09.01.2021 17.02.2024 11.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva