Kontakt

Správa účelových zariadení


Pražská 7
811 04 Bratislava

Telefón: +421 2 59 782 991
E-mail: sekretariat.SUZA@mzv.sk