Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001012 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.08/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CAMERA OBSKURA,nezisková organiz. 37924150 Iné 4 590,00 € 24.05.2017 27.05.2017 26.05.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001095 Zmluva o partnerstve č.126288/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 1 013 486,02 € 23.05.2017 04.10.2017 31.12.2020 03.10.2017 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001007 Vykonávací protokol k Dohode o strategickom partnerstve 19.5.2017 č. 067510/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC Policy Institute 42255279 Iné 200 000,00 € 19.05.2017 25.05.2017 24.05.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
1130001005 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.6/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Július Oszlanyi Iné 0,00 € 18.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130001006 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.9/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Július Oszlanyi Iné 0,00 € 18.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130001011 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.8/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zuzana Guziová Iné 0,00 € 18.05.2017 26.05.2017 25.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130001010 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.7/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zuzana Guziová Iné 0,00 € 18.05.2017 26.05.2017 25.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1210000063 Rámcová dohoda č.Z201721143_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DMC, s.r.o. 36777455 Iné 14 900,00 € 16.05.2017 17.05.2017 17.05.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130001004 Zmluva o výpožičke č.02/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 00397865 Iné 0,00 € 15.05.2017 26.05.2017 25.05.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
1130001003 Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci č. 063063/2017-OPVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 00397768 Iné 0,00 € 12.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130000959 Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Iné 0,00 € 11.05.2017 13.05.2017 31.12.2017 12.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130000960 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS Iné 0,00 € 11.05.2017 13.05.2017 31.12.2017 12.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130000999 Licenčná zmluva č. 11/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VAJDA GROUP s.r.o 35750006 Iné 0,00 € 10.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001001 Licenčná zmluva č. 05/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sailingphoto s.r.o. 44195125 Iné 0,00 € 10.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001000 Licenčná zmluva č. 10/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GA Drilling, a.s. 31382606 Iné 0,00 € 10.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130000997 Zmluva o dielo č.004/2017na pravidelný servis a údržba klimatizácie, vzduchotechniky, merania a regulácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 24 000,00 € 05.05.2017 13.05.2017 12.05.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130001002 Darovacia zmluva č.023784/2017-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Obec Gajary 00304743 Iné 0,00 € 05.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130000998 Zmluva o výpožičke Reg.č. 29/2017-2060-2030 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 Iné 0,00 € 02.05.2017 17.05.2017 31.08.2021 16.05.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130000994 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č. 5/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marta Kollárová Iné 0,00 € 28.04.2017 03.05.2017 02.05.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130001033/000001 Dodatok č.1 ku Grantovej Zmluve SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 projektu Hardvérové vybavenia národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 27.04.2017 03.05.2017 31.12.2020 28.06.2017 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
1210000062 Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 Iné 115 935,84 € 26.04.2017 27.04.2017 26.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000261 Dodatok k Rámcovej dohode o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 Iné 0,00 € 26.04.2017 27.04.2017 26.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130000991 Zmluva o výpožičke č.013948/2017 uzatvorenej dňa 24.04.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Iné 8 027,85 € 26.04.2017 28.04.2017 31.01.2022 27.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130000992 Zmluva o dielo č.06/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 Iné 1 452,00 € 26.04.2017 28.04.2017 27.04.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130000995 Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 04/2017-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Daniel Šlosár Iné 0,00 € 26.04.2017 10.05.2017 09.05.2017 JUDr. Radomír BOHÁČ generálny riaditeľ Zmluva
1130000996 Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 05/2017-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 Iné 0,00 € 26.04.2017 05.05.2017 04.05.2017 JUDr. Radomír BOHÁČ generálny riaditeľ Zmluva
1130000989 Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci č. 017329/2017-OPVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka 31118259 Iné 0,00 € 19.04.2017 25.04.2017 24.04.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
1130000985 Vykonávací protokol o zabezpečení podujatia č. 027811/2017-OPVK-0049622 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Justičná akadémia SR 37851624 Iné 500,00 € 12.04.2017 14.04.2017 13.04.2017 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130000990 Zmluva o registrácii a správe domény č.028996/2017-PIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 Iné 31,87 € 12.04.2017 27.04.2017 26.04.2017 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
1130000987 Zmluva o vyhotovení autorského diela a licenčná zmluva č. 07/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 Iné 4 800,00 € 11.04.2017 14.04.2017 13.04.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »